Vrijzinnig Beraad
Zomeractiviteiten 2019

Donderdag 4 juli
Dr. H.G. Hamaker: Ons kantelend wereldbeeld
Aanvang: 20.00 uur, Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag
Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Er verandert nogal wat, de laatste tijd. Soms zijn we daar blij mee; vaak geeft het ons zorgen, maakt het zelfs bang. Dan verandert ons beeld van de we- reld. Maar als je weet hoe en waarom veranderingen plaatsvinden, vallen ze meestal wel mee. Op deze avond wil Geert Hamaker (socioloog en remonstrant) proberen om enkele maatschappelijke ontwikkelingen te bezien in het kader van ons sterk 'kantelend', beeld van de wereld om ons heen.

Vrijdag 19 juli
Neerlandica Ingrid de Bonth, kerkmusicus Hans Jacobi en ds Reinhold Philipp brengen gedichten en muziek ten gehore van verschillende dichters en componisten.
Aanvang: 20.00 uur; Gratis. Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag.

Het tuinfeest
(Martinus Nijhoff, in: Vormen, 1924)
De Juni-avond opent een hoog licht
Boven de vijver, maar rond om de helle
Lamp-lichte tafel in het grasveld zwellen
De boomen langzaam hun groen donker dicht.
Wij, aan 't dessert, eenzelvige rebellen,
Ontveinzen 't in ons mijmerend gedicht,
Om niet, nu 't uur eind'lijk naar weemoed zwicht,
Elkanders kort geluk teleur te stellen.
Ginds, aan de overkant, gaan reeds gitaren,
En lampions, en zacht-plassende riemen,
Langzaam over verdronken sterren varen-
Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,
Geenszins om liefde, maar om de sublieme
Momenten en het sentiment daartusschen.

Donderdag 25 juli
Stadsklooster Delft organiseert een Kloosterdag met stilte, teksten, muziek en dans
Plaats: Lutherse Kerk, Noordeinde 4 in Delft.

Je kunt je nu al opgeven door een berichtje te sturen naar stadskloosterdelft@gmail.com Je ontvangt dan z.s.m. de flyer met het programma en andere informatie. Stadsklooster Delft is een initiatief van enkele Delftenaren om in samenwerking met anderen een open spiritueel netwerk te creëren. Kijk ook eens bij www.stadskloosterdelft.nl

Donderdagavond 1 augustus
Meine Henk Klijnsma: Hoe stemmen vrijzinnigen en waarom?
Aanvang: 19.30 uur, Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8, Den Haag
Met drankje na afloop.

Nadat Nederland in 1848 zijn fluwelen revolutie had beleefd en Thorbecke's Grondwet tot stand kwam, brak een bloeitijd aan voor het politieke liberalisme en de godsdienstige vrijzinnigheid. De vraag naar het hoe en het waarom van het verband tussen beide soorten vrijzinnigheid is intrigerend. Net zoals de vraag naar de verdere ontwikkeling van de politieke voorkeuren van de vrijzinnig-protestanten in de 20e eeuw. Stemden de godsdienstig-vrijzinnigen nog steeds overwegend liberaal (of vrijzinnig-democratisch) of ook wel op de SDAP? Vandaag de dag is de klassiek godsdienstige vrijzinnigheid gemarginaliseerd. Wat kan haar (morele) betekenis zijn met het oog op kwesties als de nieuwe maatschappelijke tweedeling, de toekomst van de natiestaat en de verdediging van de rechtsstaat?

Vrijdagmiddag 2 augustus
Gesprek met oud-diplomaat Edy Korthals Altes over zijn bewogen leven en zijn recente boek, Van havik tot vredesduif.
Tijd: 12.00 - 15.00 uur.
Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag.
Gratis. Lunch, hapje drankje.

Bij mooi weer beginnen we in de tuin waar we met elkaar lunchen. Na de lunch bekijken we een aflevering van 'Het vermoeden', waarin Korthals Altes wordt geïnterviewd over zijn leven.
Na een visioen besloot hij zich vanwege de bewapeningsloop terug te trekken als ambassadeur in Spanje. In zijn boek ontvouwt hij een eigen visie op het christendom en haar taak. Na de filmvertoning is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met Edy Korthals Altes. De heer Doeke Eisma zal het gesprek inleiden en begeleiden.

Donderdag 8 augustus
Workshop: Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.
Tijd: 10.30-12 uur; Inloop: vanaf 10 uur.
Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag
OV: halte van bus 22 en tram 16 bijna voor de deur.
Workshop inspirator: Willem Furnée. M: 0654233334.

Sinds mensenheugenis proberen mensen erachter te komen wat 'gods wil' is. Quakers zoeken 'gods wil' in stilte. Besluiten worden niet 'genomen' maar ze 'ontstaan' vanuit de stilte. Hoe werkt dit dan precies zal men zich afvragen. Hoe kan men onderscheid maken tussen de ingevingen van het ego en die van de Geest? Kan deze methode door iedereen worden toegepast?
Na een korte inleiding over de quaker spiritualiteit en een stiltemoment volgt een uitleg van de 'quakermethode' om gods wil gewaar te worden. Tot slot twee voorbeelden van quakerbesluitvorming in de 18e en 21e eeuw, die illustreren hoe deze in de praktijk werkt.

Woensdag 14 augustus
Coos Wentholt over Cornelis Lely (1854-1929)
Aanvang: 19.30 uur. Met drankje na afloop.
Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8, Den Haag.

Cornelis Lely kwam uit een vrijzinnig, doopsgezind nest zoals de Wikipedia laat weten. Hij is drie keer minister van Waterstaat geweest en de grote man van de Drooglegging van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. Maar hij was al eerder in de Gemeente Den Haag actief als wethouder en een van de bedenkers van de Vissershaven in Scheveningen. Daar was geen haven, dus de loggers konden hier niet komen. Wel konden zij uitwijken naar Vlaardingen maar dat was te onhandig. Pas in het begin van de 20ste eeuw was de eerste haven klaar. In de Doopsgezinde Gemeente was Cornelis Lely ook zeer actief. Hij zat vele malen in de kerkenraad, in een raad van advies, of van financiën. Hij bleef ook in allerlei adviesraden zitten. Zijn dochter vond hem op een avond voor het eten op zijn 75ste achter het bureau gebogen over een rapport voor de radio. Hij lag daar niet in Morpheus armen, maar God had hem naar de Hemel geroepen.

Woensdag 21 augustus
Lezing met dia presentatie door drs. Katrijne Bezemer over Thomas, apostel en reiziger in india
Tijd: 20.00 - 21.45 uur.
Plaats: De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg.
Kosten: geen. Tot slot: hapje & drankje.

De apostel Thomas is bij velen bekend als de 'ongelovige Thomas'. Desondanks of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16e eeuw verbijsterd toen zij in India de kerken van de Thomas-christenen aantroffen. Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie van Thomas. Oude teksten die nieuwe informatie bieden. Waarom wordt Thomas daarin diverse malen 'de tweeling' van Jezus genoemd? Wat doceerde Thomas aan zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht?