2mensen 2mensen 2mensen 2mensen
Pastoraal werk

Het pastoraat binnen de NPB wordt verzorgd door Ds Marthe de Vries. Zij wordt daarin bijgestaan door leden van de geloofsgemeenschap die zich ertoe aangetrokken voelen anderen bijstand te verlenen.

Een speciale functie hebben daarbij de wijkhoofden, die het contact onderhouden tussen de predikant en de leden en vrienden van de NPB Wassenaar. In goede en kwade tijden wordt over en weer contact gezocht en zorg en aandacht gegeven.
Coördinator:
    Rietje Knaap tel: 071-514.6864, e-mail: rietje.knaap@online.nl.

In de Help Elkaar Centrale helpen NPB-leden elkaar om kleine incidentele problemen op te lossen, zoals het doen van een paar boodschappen of het begeleiden van iemand bij een bezoek aan een arts.
Contactpersonen:
    Hilde van Bosse tel. 070-511.6514 en
    Tineke Zeven tel. 070-511.9071.

Autodienst: Voor vervoer van en naar de zondagse kerkdienst kunt u mevrouw Loni Glass bellen: 070 511.7510, of uw wijkhoofd.Kalender
kerktekening