Het NPB koor

Het NPB-Koor bestaat nu ruim twintig jaar en heeft al die tijd met enthousiasme gezongen. Het koor bestaat op het ogenblik uit zestien zangers. Helaas zijn er met name de laatste twee jaar enkele trouwe zangers afgevallen door ziekte, ouderdom of overlijden. De zangers die er nu zijn kunnen het wel aan, maar het is heel kwetsbaar. Wil het koor blijven participeren in de dienst dan moet er iets gebeuren....nieuwe leden!! Het is niet meer zo dat er elke zondag na de dienst wordt gerepeteerd omdat dat te belastend is. Vanaf nu zal er met Marthe per keer een programma opgesteld worden en naar aanleiding daarvan hangt het aantal repetities af (tussen de vier en de zes). Die repetities zijn dan de zondagen na de dienst van 12.00 - 13.15 uur.
Onder leiding van Marie-Anne Kalff wordt er, door het jaar heen, gewerkt om het koor door middel van een intensieve, vaak ludieke en gezellige koortraining werkelijk "eenstemmig" te maken. Zij bewerkt ook vaak liederen om ze geschikt te maken voor onze bezetting (en ook wel ons vermogen). U kunt zich bij haar opgeven (kalffarnold@gmail.com).
Repertoire Lees verder