Mannenclub

Sedert de invoering van de vrije zaterdag in 1961 worden op initiatief van de toenmalige predikant Ds.J. Zuurdeeg zaterdag-ochtend lezingen georganiseerd specifiek voor mannen. Tot onze vreugde hebben op hun gebied gezaghebbende sprekers zich wederom bereid verklaard een lezing te geven en aansluitend met de leden de discussie aan te gaan.

De bijeenkomsten worden gehouden in de achterzaal van het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 en beginnen stipt om 10.30 uur.

Programma 2018/19

6 oktober:   Mr. T.H.J. Joustra
Voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

Veiligheid in perspectief.

10 november:   Prof.Dr. J.C.H. Blom
em. Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Amsterdam; vm. directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Species Hollandia Judaica? De geschiedenis van de Joden in Nederland.

8 december:   Prof.Dr. F.P. van Oostrom,
Hoogleraar Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen, Universiteit Utrecht.

Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van
Ridder Jan van Brederode.

12 januari:   Ir. A.J.F. Heydendael
vm. Landbouw attaché te Wenen en Damascus

Mijn camino: een Europees mozaïek aan beleving.

9 februari:   Drs. A.F. van der Touw
vm. voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland en vm. Tafelvoorzitter Energie-akkoord.

De energietransitie: a small step for the World and a giant step for the Netherlands.

9 maart:   Prof.Mr. L.J. Brinkhorst
em. Hoogleraar Internationaal en Europees Recht en Bestuur, Universiteit Leiden.

Perspectieven van Europa in een veranderende wereld.
 
De bijeenkomsten op 12 januari en 9 maart zijn toegankelijk voor alle leden en belangstellenden van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar. De lezing van Prof.Mr.L.J.Brinkhorst zal onderdeel zijn van de viering van het 100 jarig bestaan van onze afdeling

U kunt zich aanmelden als lid: via hg.kastelein@planet.nl of per tel: 070-511.3629.