Lid, begunstiger of donateur

Er zijn verschillende manieren om de afdeling te ondersteunen:
Lidmaatschap.
Leden hebben volledig stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en kunnen verkozen worden tot bestuurslid. Dubbel lidmaatschap: omdat de Vrijzinnigen NPB Wassenaar een verenigingsstructuur kent is het mogelijk om zowel lid te zijn van de afdeling als een lidmaatschap te behouden van een ander kerkgenootschap.
Begunstiger.
Belangrijkste verschil met de leden is een beperktere stembevoegdheid.
Kennismakingslidmaatschap.
Er bestaat de mogelijkheid om voor een jaar een proef-lidmaatschap aan te vragen. Aan het einde van het jaar is het mogelijk om lid te worden of begunstiger of het lidmaatschap te beëindigen.

Mocht u belangstelling hebben om lid of begunstiger te worden, dan wel voor een kennismakingslidmaatschap te kiezen dan kunt u daartoe hier een formulier downloaden. Formulier

Wanneer u uw bijdrage geeft in de vorm van een Periodieke gift dan biedt dat in veel gevallen gunstige belastingfaciliteiten.
Meer details hierover kunt u vinden in de Overeenkomst Periodieke gift die u hier kunt downloaden: Klik hier