Lezingen 2019-2020

De lezingen worden gehouden in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46.
Voor de lezingen wordt een bijdrage gevraagd van €5,-, tenzij anders vermeld.

Drs. F.J. Duparc: Wat is een Rembrandt?
Zaterdag 7 december 2019 om 10.30 uur. Toegang is gratis.

In 1905 telden de beroemde kunsthistorici Wilhelm von Bode en Cornelis Hofstede de Groot 595 schilderijen van Rembrandt. Sindsdien zijn er verschillende 'nieuwe' Rembrandts ontdekt maar desondanks is het aantal erkende Rembrandts bijna gehalveerd. Hoe kan dat? Was de faam van Von Bode en Hofstede de Groot zo onterecht of spelen er andere factoren mee? Met andere woorden: Wat maakt een schilderij tot een Rembrandt? En wie hebben dan al die andere zogenaamde 'Rembrandts' geschilderd? Veel vragen waarvan sommige nog steeds niet met zekerheid beantwoord kunnen worden.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden/belangstellenden van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar en mogelijk gemaakt door de Zaterdagochtend Mannenclub.


Evert S. Schneider - Kälidäsa: 'Meghadüta',
de Wolkenboodschapper.

Dinsdag 3 maart 2020, aanvang 19.30 uur. Toegang: € 5,- .

Recent verscheen het boek 'Een Wolk wordt Woord'†, geschreven door Evert Schneider, die in 1990 Sanskriet ging studeren aan het India Instituut in Amsterdam en daar leerde vertalingen te maken van hoogtepunten van religieuze en wereldlijke Sanskriet-literatuur. Dit boek bevat een vertaling van het gedicht de Wolkenboodschapper, het bekendste gedicht van Kälidäsa, de beroemdste klassieke-Sanskrietdichter die India heeft voortgebracht. In dit gedicht, dat stamt uit de 5e eeuw na Christus, neemt de dichter ons mee op reis, van midden India naar het hooggebergte van de Himälaya. Hij beschrijft het land, de bewoners, rivieren, flora en fauna, godinnen en goden, tempels en steden en hun geschiedenis, en de Himälaya, die Kälidäsa ziet als het centrum van de wereld. Hij verklaart de wolken, hun ontstaan en bewegingen, de wind, de regenboog, de jaargetijden en het klimaat. Kälidäsa's Wolk - op weg met een universele boodschap van liefde en verlangen - heeft zijn betekenis voor miljoenen Indiërs door de eeuwen heen behouden: verlies nooit de hoop op betere tijden, droom het onmogelijke. In ons land is Kälidäsa volstrekt onbekend. In zijn lezing laat de schrijver van dit boek ons kennismaken met de dichter, zijn cultuur, zijn reis en zijn wereld. Een uiterst boeiend en meeslepend verhaal met een boodschap, die ook vandaag de dag nog niets aan waarde heeft ingeboet.

Vertaling en toelichting door Evert S. Schneider.
Flora, fauna en tekeningen van Hanneke Meinders-GroeneveldKarin Kuijper en ds. Marthe de Vries - Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze.
Zondag 22 maart 2020 om 10:30 uur.

Iedere zetting van de tekst wordt uitgedrukt door puur instrumentale muziek maar op zo'n manier dat het een diepe indruk maakt, zelfs op de meest onervaren luisteraar. Het hele werk duurt iets meer dan een uur, maar er is een kleine pauze na elke Sonate zodat men zich kan bezinnen op de volgende tekst: "Het is een werk over woorden zonder woorden", dat schreef Haydn aan zijn uitgever over 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze'; een werk dat hij in 1786 in opdracht van de bisschop van Cádiz (Zuid-Spanje) componeerde voor de Goede Vrijdagviering in de kathedraal Santa Cueva. Van het werk bestaan verschillende versies. Na de oorspronkelijke orkestversie (1786/1787) volgde het strijkkwartet en iets later de pianosoloversie (1787) die hij niet zelf schreef, maar wel redigeerde en goedkeurde. Het geheel bestaat uit een inleiding en de zeven laatste woorden, die Jezus aan het kruis spreekt. Een instrumentale verbeelding van de aardbeving die zich na de kruisiging voltrekt, besluit het werk.

Ds. Tom Mikkers - Zingen is dubbel bidden.
Donderdag 2 april, aanvang 20.15 uur, Toegang is gratis.

The Passion en het nieuwe liedboek, zijn het werelden van verschil of tekenen van de tijd? Het kerklied heeft een stoffig imago; als we met geloof nog een groot publiek willen aanspreken, dan is popmuziek de muzikale oplossing hoor je soms. Maar is dit wel zo? Tom Mikkers schetst de kerkelijke muziekcultuur door de eeuwen heen. En hij deelt zijn ervaring met verschillende projecten op dit gebied waarbij hij betrokken was. Zo was hij in 2019 projectleider bij The Passion. In 2011 was hij initiatiefnemer van de zangbundel LICHT (100 liedjes voor iedereen door Coot van Doesburgh met cd van Karin Bloemen). Voor de Remonstranten mocht hij het eerste exemplaar van het nieuwe liedboek in 2013 in ontvangst nemen. Tijdens deze bijeenkomst ligt de vraag op tafel welke geloofsmuziek beter aansluit bij onze geseculariseerde samenleving: The Passion of de Matthäus Passion? We gaan vergelijken, luisteren en voor wie wil... zingen. En uiteindelijk vellen we samen het ultieme muzikale Salomonsoordeel.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Pieter van Ommeren Dispuut.