Jeugdwerk
Crèche
Tijdens de diensten van de eigen predikant, Ds. Marthe de Vries, wordt de mogelijkheid geboden om kinderen op te vangen in de voor- of achterzaal, waar ze zullen worden voorgelezen en waar gezellig getekend en gespeeld kan worden. Graag uiterlijk de avond tevoren contact opnemen met de predikant: 06-22325913.
Kinderen van 4 tot 12
Ieder jaar wordt er een aantal diensten voor jong en oud georganiseerd. Voor deze diensten zijn alle kinderen van harte uitgenodigd met vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders; kleinkinderen, neefjes en nichtjes zijn ook welkom. De kinderen hebben een belangrijke bijdrage aan deze diensten. Voor dit jaar zijn er in ieder geval diensten gepland op:

Zondag 30 september 2018: Gezinsdienst Kinderboekenweek
Deze dienst voor jong en oud gaat over het thema van de kinderboekenweek vriendschap. Wat maakt een vriend een goede vriend, welke bijzondere vriendenparen kennen wij? Iedereen is uitgenodigd om zijn of haar vriend mee te nemen.
Ds. Marthe de Vries zal samen met de grote en kleine mensen al die aspecten van vriendschap aan bod laten komen.

Zondag 16 december 2018: Kerstkoffie en Kerstspel
De feestelijke start van de kerstperiode met een kerstspel voor en door alle aanwezige kinderen, een kerstverhaal en natuurlijk veel bekende kerstliederen.

Zondag 17 maart 2019: Dienst ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.
1919-2019
In deze dienst krijgen kinderen zeker een rol.

Zondag 14 april 2019: Palmpasen
De paasweek begint traditiegetrouw met de Palmpasendienst. Tijdens deze dienst maken de kinderen palmpasenstokken, die zij aan het einde van de dienst in een feestelijke optocht binnendragen.

Na afloop van de dienst geeft onze organist
Hero de Boer een workshop voor jong en oud,

Hoe werkt een orgel?
Jongerenreis:
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om in het Hemelvaartsweekend op reis te gaan, samen met jongeren uit de PKN Wassenaar. Ieder jaar wordt een bijzondere bestemming gekozen. Wat volgt er na Londen, de Elzas en Nice?

Nadere informatie over het jeugdwerk kunt u verkrijgen bij ds. Marthe de Vries, marthedevries@dds.nl, 06-22325913.