Janosfalva

Sinds 2001 heeft de Vrijzinnige NPB Wassenaar vriendschapsbanden met de Unitarische gemeenten van Janosfalva en Daroc, een Hongaarse minderheid in Transsylvanie, een provincie van Roemenie.

De gemeenten van Janosfalva en Daroc

Het aantal leden van deze gemeenten beloopt ca. 250. Zij spreken Hongaars en zij voelen zich nauw verbonden met Hongarije waar zij tot 1920 en gedurende de periode 1940-1945 onderdeel van waren.

Beide dorpen liggen in de Homorodvallei van de gelijknamige rivier. De bewoners zijn overwegend agrariers, die leven op vrijwel zelfvoorzieningsniveau en gepensioneerden die terugkeren naar het platteland.

In Janosfalva behoort vrijwel iedereen tot de Unitarische kerk. In Daroc is dat veel minder het geval. De predikant van de Unitarische gemeente in beide dorpen is de energieke Sandor Simo en zijn even strijdvaardige vrouw Melinda, schoolpsychologe met lesbevoegdheid Engels. Het echtpaar heeft een dochter Csenge die naar de middelbare school gaat.

Doelstellingen van het partnership:

  • Wederzijdse kennisname van de leefsituatie, geloofsbeleving en persoonlijke omstandigheden.

  • Het verlenen van (bescheiden) steun ter verbetering van de levensomstandigheden van ouderen.

  • Het steunen van jongeren om een opleiding te volgen door het geven van een studietoelage.

  • Het scheppen van mogelijkheden voor vriendschappen.
  • Unitarisme

    Het Unitarisme is een vrijzinnige stroming binnen het protestantisme. Dankzij Ferenc David (1510-1579) is deze richting in 1568 met het concordaat van Torda (Transsylvanie; "achter de bossen") officieel erkend. Uitgangspunt van het Unitarisme is de Eenheid van God en de ontkenning van het leerstuk van de Drie-eenheid. Zij stellen de mens Jezus centraal als grootste profeet en stichter van de christelijke religie. Zij geloven niet dat hij gestorven is voor onze zonden. Zij zijn evenals de NPB Wassenaar aangesloten bij de International Association For Religious Freedom (IARF).