Inspiratie

Overdenking van Ds Marthe de Vries op 2 september 2018

Numeri 6: 26 - Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Beste mensen,

'Ponem': Amsterdamse straattaal, afkomstig uit het Jiddisch van de joodse gemeenschap. Het betekent 'gezicht', gelaat en is de verbastering van het Hebreeuwse woord voor gezicht, panim.
Een geinponem, een lachebek. Of iets minder vriendelijk: 'zal ik je even voor je ponem slaan?' We zijn nog maar nauwelijks op weg in de bijbel of de een slaat de ander voor zijn ponem. Kaïn gunt zijn broer Abel het licht in de ogen niet en hij slaat hem letterlijk voor zijn ponem, totdat Abel niet meer opstaat. De eerste moord is gepleegd.
Het woord ponem speelt in dit verhaal een belangrijke rol. Niet zozeer in de daden van Kaïn, maar eigenlijk in datgene wat eraan vooraf ging. Samen met het verhaal over het paradijs, de Hof van Eden en Adam en Eva en de appel, vormt dit een van de oerverhalen van de mens. In het verhaal van Adam en Eva gaat het over onze verhouding tot het God, het hogere. Over verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen (Adam, waar ben je?), over moraal.
In het tweede verhaal gaat het over de verhouding tussen mensen onderling en de schrijver gebruikt daar een van de meest nabije, maar ook een van de meest moeilijke relaties van een mens voor: die tussen broers/zusters. Het is ook een verhaal over verantwoordelijkheid (Kaïn waar is je broeder? Ben ik mijn broeders hoeder?), maar bovenal is het een verhaal over communicatie: over gezien en gehoord worden, over het contact opzeggen.

De volledige overdenking kunt u downloaden door aan te klikken: Overdenking op 9-09-18
Overdenking van Ds Addy Manneke op 12 augustus 2018
Deze overdenking sprak Ds Manneke eerder uit op 15 april 2018 bij de Walkartgemeenschap in Zeist. U kunt hem vinden via de link Klik hier
Overdenking van Ds Marthe de Vries op 29 april 2018
Beste mensen,

In Haarlem, de stad waar ik woon, zijn de voorbereidingen voor het Bevrijdingsfestival alweer in volle gang, Wij wonen vlak bij het festival terrein en zien de opbouw van dag tot dag vorderen: hoe een bos wordt omgetoverd tot een groot festivalterrein met verschillende podia, eetgelegenheden en wat niet al.
In alle feestelijkheden zou je bijna vergeten wat er aan die bevrijding vooraf ging: een oorlog op een schaal zoals we nog niet eerder gekend hadden, een stelselmatige vernietiging van grote groepen mensen, die ons nog altijd met afschuw vervult en ons vragen stelt: hoe kon dit, hoe was dit mogelijk?
Het brengt ons ook bij het geweld, waartoe wij mensen toch telkens weer in staat blijken te zijn. De omstandigheden veranderen, de tegenstanders veranderen, de vorm waarin in het zich uit ook, maar de agressie verandert niet. Telkens weer laaien woede en haat op en staan mensen elkaar naar het leven.

De volledige overdenking kunt u downloaden door aan te klikken: Overdenking op 29-04-18
Overdenking van Ds Marthe de Vries op Paasmorgen, 1 april 2018
Beste mensen,

Wat de leerlingen en volgelingen van Jezus na zijn kruisiging hebben ervaren, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De ervaring dat het met de dood van Jezus niet afgelopen is, dat hij de dood achter zich gelaten heeft, dat hij opgestaan is. Ze gebruiken oude beelden uit de joodse traditie: verhalen van martelaren die uit de dood in de hemel opstaan en naast Gods troon gezeten worden. Die beelden komen het dichtst bij wat de eerste christenen hadden ervaren in de donkere dagen na de dood van Jezus. Opgestaan in de hemel, naast God.
Met de woorden en verhalen van Jezus zelf, wordt dit de kern van hun geloof. En ze vertellen elkaar erover.

De volledige overdenking kunt u downloaden door aan te klikken: Overdenking op Paasmorgen
'Opstanding' door Marthe de Vries (1 maart 2018)
Opstanding

Resurrection, heet dit prachtige schilderij van de Tsjechische schilder Josef Žáček (1951-). Hij schilderde het in 1988, in zijn periode van het licht. Het was de tijd waarin ook in de Tsjechische samenleving nieuw licht doorbrak. Er kwamen barsten in de communistische dictatuur en er kwam langzaam zicht op de vrijheid.
Ik vindt het een prachtig, fascinerend schilderij: in het beeld komen Goede Vrijdag en Pasen samen. Het hart wordt gevormd door een licht vlak, waarin het licht in beweging lijkt te zijn. Er omheen zijn echter de contouren van een kruis zichtbaar. Daar, in het hart van het kruis, op het snijvlak van de horizontale en verticale balk, breekt het licht door. Dat is het wonder van Pasen: het kruis, het lijden en de dood hebben niet het laatste woord, maar het licht dat doorbreekt.
Door de blauwe kleur waarin het geschilderd is, komt nog een andere associatie bij mij op: het voelt bijna alsof ik onder water ben, onder een besneeuwde ijsvlakte en ineens het wak ontdek, waardoor ik weer naar het licht, naar het leven kan; beeld van verlossing.

Marthe de Vries

Het schilderij is hier afgebeeld met toestemming van Josef Žáček
Overdenking van Ds Marthe de Vries op 25 februari 2018
Beste mensen,

Het is niet eenvoudig in deze dagen om het geloof in de mensheid te houden. Er gebeuren zoveel dingen die je gemakkelijk cynisch kunnen maken. Wat heeft het voor zin om het over hulp aan onze naaste te hebben, als blijkt dat die hulp in gebieden waar het hard nodig is zo heel anders uitpakt dan bedoeld is. Waar misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare situatie waarin mensen kunnen verkeren. Wat heeft het voor zin om te geloven dat wij dingen ten goede kunnen keren, dat we lessen kunnen trekken uit het verleden, als in Amerika de jongeren die hun stem verheffen tegen het wapengeweld weggezet worden als intriganten?

De volledige overdenking kunt u downloaden door aan te klikken: Overdenking op 250218
De afbeelding stelt voor 'De woede van Ahasveros' van Jan Steen; hier opgenomen met dank aan het Mauritshuis, Den Haag