Gastpredikanten

25 augustus 2019: Ds Carolien Sieverink
Carolien studeerde theologie aan Universiteit Utrecht en aan de VU in Amsterdam. Zij volgde het Remonstrants Seminarium in Leiden en werd in 2013 proponent. Als gastvoorganger gaat Carolien voor in gemeentes door heel Nederland van de NPB, de Doopsgezinden en Remonstranten. Carolien is getrouwd met David, woont in Den Haag en is werkzaam als studieadviseur bij de Universiteit Leiden.
1 september 2019: Ds Marthe de Vries
Marthe de Vries (1963) : na ruim elf jaar voorganger te zijn geweest van deze geweldige afdeling, kom ik nu terug als gastvoorganger. Ik ben op dit moment werkzaam als predikante in de Remonstrantse Gemeente Utrecht (De Geertekerk).
Het is voor mij weer een beetje terug naar mijn wortels: opgegroeid in een remonstrants nest ben ik in Leiden theologie gaan studeren. Mijn eerste gemeente was de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Daarna ben ik enkele jaren predikante van de Remonstrantse Jongerengemeente Arminius geweest en docente aan het Remonstrants Seminarium. Vanwege de uitzending van mijn man, Jan van Aller (ook bekend als gastpredikant in Wassenaar), als vlootpredikant naar de Antillen, verbleven wij en onze drie dochters drie jaar op Curaçao. Toen wij terugkeerden werd ik voorganger in deze afdeling en ben dat gebleven tot 1 januari 2019. Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap: de verhalen van de mensen in de gemeente, die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de bijbel en andere wijze tradities. Misschien is dat ook wel de belangrijkste taak van een predikant: om goed te kunnen luisteren.
1 september 2019: Ds Tom Mikkers - Intrededienst met Ds Marthe de Vries
Aanvankelijk studeerde Tom Mikkers (1969) rechten in Leiden. Na anderhalf jaar stapte hij over naar de faculteit godgeleerdheid waar hij zowel het doctoraal examen levensbeschouwing als godgeleerdheid behaalde. Ook legde hij het kerkelijk examen bij de Remonstranten af. Tijdens de studie theologie startte hij samen met een medestudent een bureau voor niet-kerkelijke trouw- plechtigheden en was hiermee één van de eerste aanbieders hiervan in Nederland. Tom Mikkers werkte als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. Tussen 2008 en 2016 was hij algemeen secretaris van de Remonstranten. In 2011 ontving hij de Spaanprijs (een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie) vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2016 maakte hij de overstap naar de EO, waar hij betrokken is bij verschillende tv en radioprogramma's die voortvloeien uit de taak van de EO om de protestantse kerken bij de publieke omroep te representeren.
8 september 2019: Ds Ivo de Jong
Ivo de Jong (1956) is theoloog, maar ook muzikant, journalist, reiziger en kunstkenner. Hij komt al jaren regelmatig met veel genoegen naar Wassenaar en neemt steevast een blaasintrument mee. Tegenwoordig is hij voorganger in Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge. Een aantal mensen uit Woubrugge komt deze zondag mee. Verwacht poezie, muziek, mystiek en humor.
15 september 2019: Ds Pieter Lootsma
Pieter Lootsma heeft een kleurrijke loopbaan als predikant achter de rug. Hij is begonnen als vicaris in de Westerkerk bij ds Nico ter Linden, daarna is hij een aantal jaren predikant geweest in het Friese dorp Oudkerk. Omdat na verloop van een aantal jaren niet alleen Amsterdam maar ook het gevangenispredikantschap aan hem trok, ging hij werken in de Bijlmerbajes. Hij combineerde dat aanvankelijk met een baan in een verpleeghuis. Al snel verruilde hij het verpleeghuis voor het coördinatorschap van het Pastoraal Centrum Westerkerk, een centrum dat professionele hulp bood op het gebied van levens- en zingevingsvraagstukken. Na het vertrek van ds Carel ter Linden is hij deze, samen met Margreet Klokke, opgevolgd. Sinds 2009 werkt hij als freelancer. Hij begeleidt groepen waarin diverse onderwerpen worden behandeld, van bijbelverhalen, via verschillende filosofen tot moderne kunst. Ook is hij in te zetten als dagvoorzitter van symposia en conferenties. En hij werkt twee dagen per week als voorganger voor de Woudkapel in Bilthoven. Tot slot: ieder laatste zondag van de maand verzorgt hij een kerkdienst in Durgerdam.
29 september 2019: Ds Nel Verburg
Ik ben geboren in 1961, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn woonplaats is Den Haag en daar werk ik ook als opleidingsfunctionaris in een GGZ-instelling. Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. Enige jaren geleden ben ik met de opleiding Pastoraal Werk aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) in Bilthoven begonnen. Een opleiding die mij veel gebracht heeft, met name de ervaring van hoe veelzijdig, rijk en bevrijdend bijbelwoorden ook kunnen zijn. In juni 2009 heb ik de opleiding tot voorganger afgesloten. Inmiddels ga ik met regelmaat voor in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.
13 oktober 2019: Ds Barbara de Beaufort
De NPB is geen onbekend terrein voor mij; van 2000-2009 waren mijn man Just van Es en ik werkzaam in de Kievietkerk in Wassenaar Zuid. We staken ook wel eens over naar de NPB en voelden ons daar op ons gemak. En later, toen ik werkte als geestelijk verzorger in het Sophieke Huis, heb ik met Marthe de Vries met veel plezier een aantal kringen voor vrouwen geleid. Nu zijn we verhuisd naar het hoge noorden, en werk ik o.a. in een kleine gemeente op het Hogeland, Huizinge.
Mijn eerste opleiding was de kunstacademie, pas later kwam de theologie. Wat me in beiden fascineert is de manier waarop we zoeken naar betekenis van wat er met ons gebeurt, en hoe we die betekenis proberen vorm te geven. Dat kan in en buiten de gevestigde religie, en het mooie van deze tijd is dat je je van die grenzen niet veel meer hoeft aan te trekken.
20 oktober 2019: Professor Ds Eric Cossee
Geboren (1944) en getogen in het Haagse, in een remonstrants milieu. Op onze middelbare school, het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum, leerde ik Dr. H.J. Heering kennen, die daar catechisatie gaf. Hij zette mij op het spoor van de theologie. Na veel aarzelingen begon ik aan deze studie, die ik met vallen en opstaan heb afgerond met het kerkelijk examen bij de Remonstrantse Broederschap. Intussen werd ik pastoraal medewerker bij de kleine Remonstrantse Gemeente van Oude Wetering en werkte ik in mijn vrije tijd aan een proefschrift. Daarna was ik werkzaam in Dordrecht en Rotterdam (tevens studentenpredikant). De laatste achttien jaar combineerde ik een en ander met een bijzonder hoogleraarschap te Groningen in de Geschiedenis en beginselen van het Unitarisme. Als 'dienstdoend emeritus' ben ik voorganger van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zevenhuizen (Z.-H.).
17 november 2019: Ds Jan van Aller
Geboren en getogen in het Brabantse Waalre, in een oecumenisch - vrijzinnige omgeving. Na lange aarzeling over studiekeuze, werd het, na een ontmoeting met prof. F.O. van Gennep, Theologie, in Leiden. Van 1993 - 1998 was ik predikant in de hervormde gemeente Rotterdam-IJsselmonde, 'op Zuid' - onder de rook van de Kuip. Van '98 - 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine; een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin (3 dochters) op Curaçao. Van 2007 ben ik weer gemeentepredikant; tot 2015 in Uitgeest en Akersloot; vanaf 2015 in de Protestantse Gemeente Haarlem, wijkgemeente Ontmoetingskerk - Schalkwijk. In Haarlem is de Protestantse Gemeente op veel verschillende manieren zichtbaar en actief: de 'klassieke' gestalte van de wijkgemeentes, en daarnaast op velerlei wijzen: b.v. het oecumenische-diaconale project 'Stem in de Stad', waar dagelijks tientallen daklozen opvang krijgen; een breed platform van alle kerken om samen vluchtelingen op te vangen; een stadsdominee die allerlei vernieuwende linken legt tussen kerk en stad - kortom, een fijne plek om te werken met veel collegialitet en veel uitdagingen en mogelijkheden om kerk te zijn in de stad.
8 december 2019: Ds Jan Tom Schneider
Jan Tom Schneider, geboren in Wamena, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op 22 juni 1961. Door de PKN aangesteld voor buitengewone werkzaamheden als predikant/geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, in zijn geval bij de Koninklijke luchtmacht. Na schooljaren in Den Haag aan de Rijks Universiteit Leiden afgestudeerd in de theologie met als hoofdvak godsdienstpsychologie. Daarna de kerkelijke opleiding aldaar gevolgd.
Werkzaam in het pastoraat in de sloppenwijken van Buenos Aires in 1986, waarna in dienst als jeugdpastor in de Kloosterkerk in Den Haag van 1987-1990. Zijn jeugd in het buitenland en werken over de landsgrenzen stimuleerden hem een baan te zoeken die me op veel plekken zou brengen.
Vandaar in dienst getreden bij de marine: met als plaatsingen varend pastoraat, Den Helder, vliegkamp Valkenburg en ten slotte de marinegemeenschap Curaçao. In 2001 begonnen bij de luchtmacht op verschillende plekken in Brabant, bij het vormingswerk voor militairen en inmiddels hoofd van de geestelijk verzorgers bij dit krijgsmachtdeel.
Na omzwervingen weer wonend in Den Haag met vrouw en twee kinderen. Zijn focus in werk en leven: mensen verbinden, ondanks verschillen, ondanks leeftijd, ondanks verschillende levensovertuigingen. Een nieuw boodschap laten opdoemen uit oude verhalen.
22 december 2019: Harm Knoop
Harm Knoop (1954) is ruim 30 jaar voorganger, de laatste 12 jaar in de vrijzinnigheid, momenteel in de Achterhoek.
Hij beschouwt zich zeer bevoorrecht met Carl Gustav Jung (1875-1961) als leermeester en inspirator. Die heeft hem wegen doen vinden die hij niet gezocht heeft: de weg naar binnen die naar de bron blijkt te leiden; de weg naar het zelf waarop andere mensen zielsverwanten worden. Hij is weer enorm blij met een nieuwe, recente ontdekking en bevestiging van de inzichten van Jung over bewust - onbewust: met dat waarmee we zoeken, kunnen we niet vinden; dat waarmee we kunnen vinden, wil niet zoeken (Henri Bergson). Daar kan hij weer weken, maanden mee vooruit.
Op dit spoor vindt hij nieuwe manieren om religieuze (bijbel-)teksten te lezen. Niet als verhalen over feiten, maar over en uit de ziel, de binnenwereld. In de taal van de ziel, dat wil zeggen: in beelden, metaforen. Die bijbelverhalen? Die gaan over ons, over onze binnenwereld. Wie oren heeft om te horen, die hore. In 2012 verscheen zijn Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.
29 december 2019: Ds Aart Mak
Aart Mak (1953) is als predikant verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen. Op www.radiobloemendaal.nl is hij elke week te beluisteren, om kwart over 9 met zijn wekelijkse column (De Binnenkamer), die ook te lezen is op (www.kerkzondergrenzen.nl) www.kerkzondergrenzen.nl. En om half 12 en om 7 uur 's avonds met een radiokerkdienst. En om kwart voor 1 met een kwartier durende impressie van een psalm.
Bij Kerk Zonder Grenzen vandaan komen ook www.tuimeltekst.nl, www.momentaal.com en een podcast met de van de NCRV overgenomen titel Woord op Zondag.
Aart Mak gaat vaak voor, heeft veel, vooral pastorale contacten met mensen her en der, is redactielid van het blad Open Deur en beschouwt zichzelf als een zwerf-dominee die zich niets van grenzen aantrekt en het liefst dat doet wat hij kan in een volkomen seculiere omgeving. Hij schreef inmiddels twee boeken over alles wat bij een uitvaart komt kijken en wat nodig is om dit laatste ritueel zinnig en hoogstaand te voltrekken: Met stomheid geslagen en UitvaartWijzer. Anders boeken, o.a. met Anne van der Meiden samen (Bewaren wat je beweegt) en met Astrid Hart (Zielenroerselen en speldenprikken), zijn misschien nog net te verkrijgen.
5 januari 2020: Ds Barbara de Beaufort
De NPB is geen onbekend terrein voor mij; van 2000-2009 waren mijn man Just van Es en ik werkzaam in de Kievietkerk in Wassenaar Zuid. We staken ook wel eens over naar de NPB en voelden ons daar op ons gemak. En later, toen ik werkte als geestelijk verzorger in het Sophieke Huis, heb ik met Marthe de Vries met veel plezier een aantal kringen voor vrouwen geleid. Nu zijn we verhuisd naar het hoge noorden, en werk ik o.a. in een kleine gemeente op het Hogeland, Huizinge.
Mijn eerste opleiding was de kunstacademie, pas later kwam de theologie. Wat me in beiden fascineert is de manier waarop we zoeken naar betekenis van wat er met ons gebeurt, en hoe we die betekenis proberen vorm te geven. Dat kan in en buiten de gevestigde religie, en het mooie van deze tijd is dat je je van die grenzen niet veel meer hoeft aan te trekken.