Gastpredikanten

17 februari en 28 april 2019: Ds Wies Blomjous
Wies Maillette de Buy Wenniger ("die vreselijke achternaam heeft mij door al die vooronderstellingen dat wij heel deftig of heel rijk of allebei zouden zijn, altijd achtervolgd") is inmiddels al 40 jaar Doopsgezind predikant en een zeer actief geestelijk raadsvrouw. Zij diende drie jaar de gemeente Eindhoven en werkte daarna voor het grootste deel als pastor in het AVL-Kankerziekenhuis in Amsterdam en in psychiatrische ziekenhuizen. Toen zij 54 was is zij in psychoanalyse gegaan. Het duurde bijna 10 jaar maar het heeft er ook toe geleid dat zij zelf een psychoanalytische opleiding heeft gevolgd. "Door de patienten die ik in mijn werk tegenkom, heb ik ontdekt hoe onnoemelijk veel schade het christendom heeft aangericht en nog altijd veroorzaakt. En dat geldt niet alleen voor zwaar-orthodoxe mensen, maar voor vrijwel iedereen voor wie het dictaat van het geloof of welke sterke overtuiging dan ook te zwaar wordt. Alsof er geen God van liefde en genade is".
24 februari 2019: mw Ds Carolien Gutteling-Sieverink
Carolien studeerde theologie aan Universiteit Utrecht en aan de VU in Amsterdam. Zij volgde het Remonstrants Seminarium in Leiden en werd in 2013 proponent. Als gastvoorganger gaat Carolien voor in gemeentes door heel Nederland van de NPB, de Doopsgezinden en Remonstranten. Carolien is getrouwd met David, woont in Den Haag en is werkzaam als studieadviseur bij de Universiteit Leiden.
24 maart en 5 mei 2019: Ds Tom Mikkers
Aanvankelijk studeerde Tom Mikkers (1969) rechten in Leiden. Na anderhalf jaar stapte hij over naar de faculteit godgeleerdheid waar hij zowel het doctoraal examen levensbeschouwing als godgeleerdheid behaalde. Ook legde hij het kerkelijk examen bij de Remonstranten af. Tijdens de studie theologie startte hij samen met een medestudent een bureau voor niet-kerkelijke trouw- plechtigheden en was hiermee één van de eerste aanbieders hiervan in Nederland. Tom Mikkers werkte als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. Tussen 2008 en 2016 was hij algemeen secretaris van de Remonstranten. In 2011 ontving hij de Spaanprijs (een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie) vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2016 maakte hij de overstap naar de EO, waar hij betrokken is bij verschillende tv en radioprogramma's die voortvloeien uit de taak van de EO om de protestantse kerken bij de publieke omroep te representeren.
31 maart 2019: Ds Lense Lijzen
Lense Lijzen (Leeuwarden, 1963) is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij studeerde theologie aan het Remonstrants Seminarie te Leiden en geschiedenis aan de universiteiten van Leiden en Wenen.

Sinds 1 januari 2008 ben ik predikant van de Remonstrantse Gemeente in Groningen . Daarnaast draai ik als remonstrants studentenpastor mee in het GSp Studentenplatform voor Levensbeschouwing.
Eerder was ik twaalf jaar verbonden aan de remonstranten in Amsterdam (Vrijburg). Na een afgeronde studie geschiedenis was de ommezwaai naar theologie begin jaren '90 voor mij een bewuste stap, ingegeven door de wens om het predikantsvak in de vrijzinnige setting van de remonstranten uit te oefenen.
De rijkdom en veelzijdigheid van de vrijzinnige traditie, waarmee ik ben opgegroeid, vind ik een groot goed. Nog steeds merk ik, dat de openheid van vrijzinnigen zowel een houvast als een vrijplaats kan bieden voor het zoeken naar zingeving. We hebben nog een missie.
De christelijke basis blijft daarbij, naast andere bronnen, voor mij een inspirerend vertrekpunt.
7 april 2019: Ds Jan van Aller
Geboren en getogen in het Brabantse Waalre, in een oecumenisch - vrijzinnige omgeving. Na lange aarzeling over studiekeuze, werd het, na een ontmoeting met prof. F.O. van Gennep, Theologie, in Leiden. Van 1993 - 1998 was ik predikant in de hervormde gemeente Rotterdam-IJsselmonde, 'op Zuid' - onder de rook van de Kuip. Van '98 - 2007 was ik Vlootpredikant bij de Koninklijke Marine; een heel veelzijdige tijd, met een mooie afsluiting van 3 jaar met het gezin (3 dochters) op Curaçao. Van 2007 ben ik weer gemeentepredikant; tot 2015 in Uitgeest en Akersloot; vanaf 2015 in de Protestantse Gemeente Haarlem, wijkgemeente Ontmoetingskerk - Schalkwijk. In Haarlem is de Protestantse Gemeente op veel verschillende manieren zichtbaar en actief: de 'klassieke' gestalte van de wijkgemeentes, en daarnaast op velerlei wijzen: b.v. het oecumenische-diaconale project 'Stem in de Stad', waar dagelijks tientallen daklozen opvang krijgen; een breed platform van alle kerken om samen vluchtelingen op te vangen; een stadsdominee die allerlei vernieuwende linken legt tussen kerk en stad - kortom, een fijne plek om te werken met veel collegialitet en veel uitdagingen en mogelijkheden om kerk te zijn in de stad.
2 juni 2019: mw Dr Antje van der Hoek
Dr Antje van der Hoek (1961) is vanaf februari 2017 part-time predikant in de remonstrantse gemeente in Den Haag. Eerder was zij voorganger in de remonstrantse gemeenten van Haarlem en Dordrecht. Zij was korte tijd werkzaam aan de Leidse universiteit en in het middelbaar onderwijs en promoveerde in 1994 op een studie naar de godsdienstgeschiedenis van christelijke en islamitische Molukkers in Nederland. Zij woont in Sassenheim, is getrouwd en moeder van twee dochters.
16 juni 2019: mw Ds Kim Magnée-de Berg
Kim Magnée-de Berg (1971) studeerde theologie in Leiden. Haar hoofdvak was kerkgeschiedenis, met bijzondere aandacht voor de 18e eeuw. Nog altijd is zij geboeid door deze periode waarin de ontwikkelingen in cultuur, wetenschap en natuurhistorische ontdekkingen de theologie en het denken van de mens zo veranderd hebben. Zij is ook een groot liefhebber van literatuur en poëzie en dat klinkt terug in haar diensten en preken.
Sinds 2000 is ds Kim Magnée predikant in Gouda, in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten. Een levendige stadsgemeente waar veel kan en veel georganiseerd wordt, ook voor zinzoekers van buiten de kerk. Daarnaast werkt ze een dag in de week in Duinhage, een woonzorgcentrum voor ouderen in Den Haag. De combinatie tussen het werk in de gemeente en in de ouderenzorg ervaart zij als verrijkend en inspirerend.
Kim Magnée is getrouwd en heeft drie kinderen in de schoolgaande leeftijd.
23 juni 2019: Harm Knoop
Harm Knoop (1954) is ruim 30 jaar voorganger, de laatste 12 jaar in de vrijzinnigheid, momenteel in de Achterhoek.
Hij beschouwt zich zeer bevoorrecht met Carl Gustav Jung (1875-1961) als leermeester en inspirator. Die heeft hem wegen doen vinden die hij niet gezocht heeft: de weg naar binnen die naar de bron blijkt te leiden; de weg naar het zelf waarop andere mensen zielsverwanten worden. Hij is weer enorm blij met een nieuwe, recente ontdekking en bevestiging van de inzichten van Jung over bewust - onbewust: met dat waarmee we zoeken, kunnen we niet vinden; dat waarmee we kunnen vinden, wil niet zoeken (Henri Bergson). Daar kan hij weer weken, maanden mee vooruit.
Op dit spoor vindt hij nieuwe manieren om religieuze (bijbel-)teksten te lezen. Niet als verhalen over feiten, maar over en uit de ziel, de binnenwereld. In de taal van de ziel, dat wil zeggen: in beelden, metaforen. Die bijbelverhalen? Die gaan over ons, over onze binnenwereld. Wie oren heeft om te horen, die hore. In 2012 verscheen zijn Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.
30 juni 2019: mw Ds Nicoline Swen-Fischer
Sinds 2012 werk ik voor Vrijzinnigen Nederland. Indertijd begonnen bij de afdeling Oost-Twente. In de loop van de jaren zijn daar Varsseveld e.o. en Aan de Regge bij gekomen. Drie afdelingen met elk een eigen karakter en cultuur. Mooie afdelingen met mooie mensen.
Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het convent van voorgangers. Ik vind het heerlijk elkaar als collega's een paar keer per jaar te zien. Ik beschouw het als een eer mij ook voor hen te mogen inzetten in het (mede) organiseren van bijscholing en ontmoeting en het vertegenwoordigen van onze belangen binnen de vereniging.
Mijn fascinatie ligt op het snijvlak van religie/levensbeschouwing en natuurwetenschappen. Juist binnen die exacte wetenschap over de natuur valt waar te nemen dat het 'Mysterie' ingebakken zit in de kosmos. Het sluit elkaar niet uit maar in. Prachtig vind ik dat!
De leden van Vrijzinnigen Nederland zijn een veelkleurig, bont gezelschap. Sommige mensen zijn al generaties lang lid van de Protestanten Bond, anderen zijn meer vanuit de 'nieuwe spiritualiteit' gekomen. En daar tussendoor bewegen wij ons, als voorgangers. Dat is soms een hele uitdaging. Alleen al in taal en rituelen moet, m.i., aandacht zijn en blijven voor die verschillende 'bloedgroepen'. Voor mij is het woord 'God' geen verboden woord. Ik heb er ook geen direct beeld bij, meer zoals in dat alternatieve gebed; 'ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.'. God, Eeuwige, Bron, Liefde, het zijn voor mij woorden. Woorden om datgene aan te duiden wat niet binnen onze woorden past, zelfs niet in ons denken, hooguit in ons hart. Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat. Begeesterde mensen, wie ze ook zijn, in wie tijd en eeuwigheid samen komen. Aan ons de uitdaging open te staan om telkens weer die vertaalslag te willen maken, om waar de een 'god' zegt, 'bron' te verstaan als dat woord beter bij jou past. Verbinding ontstaat in de relativering van jezelf en de ont-moeting met anderen. Daarnaast de opdracht iedere dag opnieuw handen en voeten te geven aan wat jou ten diepste drijft. "Volg je hart, want dat klopt!".