Gastpredikanten

2 juni 2019: Dr Antje van der Hoek
Dr Antje van der Hoek (1961) is vanaf februari 2017 part-time predikant in de remonstrantse gemeente in Den Haag. Eerder was zij voorganger in de remonstrantse gemeenten van Haarlem en Dordrecht. Zij was korte tijd werkzaam aan de Leidse universiteit en in het middelbaar onderwijs en promoveerde in 1994 op een studie naar de godsdienstgeschiedenis van christelijke en islamitische Molukkers in Nederland. Zij woont in Sassenheim, is getrouwd en moeder van twee dochters.
16 juni 2019: Ds Kim Magnée-de Berg
Kim Magnée-de Berg (1971) studeerde theologie in Leiden. Haar hoofdvak was kerkgeschiedenis, met bijzondere aandacht voor de 18e eeuw. Nog altijd is zij geboeid door deze periode waarin de ontwikkelingen in cultuur, wetenschap en natuurhistorische ontdekkingen de theologie en het denken van de mens zo veranderd hebben. Zij is ook een groot liefhebber van literatuur en poëzie en dat klinkt terug in haar diensten en preken.
Sinds 2000 is ds Kim Magnée predikant in Gouda, in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten. Een levendige stadsgemeente waar veel kan en veel georganiseerd wordt, ook voor zinzoekers van buiten de kerk. Daarnaast werkt ze een dag in de week in Duinhage, een woonzorgcentrum voor ouderen in Den Haag. De combinatie tussen het werk in de gemeente en in de ouderenzorg ervaart zij als verrijkend en inspirerend.
Kim Magnée is getrouwd en heeft drie kinderen in de schoolgaande leeftijd.
23 juni 2019: Harm Knoop
Harm Knoop (1954) is ruim 30 jaar voorganger, de laatste 12 jaar in de vrijzinnigheid, momenteel in de Achterhoek.
Hij beschouwt zich zeer bevoorrecht met Carl Gustav Jung (1875-1961) als leermeester en inspirator. Die heeft hem wegen doen vinden die hij niet gezocht heeft: de weg naar binnen die naar de bron blijkt te leiden; de weg naar het zelf waarop andere mensen zielsverwanten worden. Hij is weer enorm blij met een nieuwe, recente ontdekking en bevestiging van de inzichten van Jung over bewust - onbewust: met dat waarmee we zoeken, kunnen we niet vinden; dat waarmee we kunnen vinden, wil niet zoeken (Henri Bergson). Daar kan hij weer weken, maanden mee vooruit.
Op dit spoor vindt hij nieuwe manieren om religieuze (bijbel-)teksten te lezen. Niet als verhalen over feiten, maar over en uit de ziel, de binnenwereld. In de taal van de ziel, dat wil zeggen: in beelden, metaforen. Die bijbelverhalen? Die gaan over ons, over onze binnenwereld. Wie oren heeft om te horen, die hore. In 2012 verscheen zijn Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.
30 juni 2019: Ds Nicoline Swen-Fischer
Sinds 2012 werk ik voor Vrijzinnigen Nederland. Indertijd begonnen bij de afdeling Oost-Twente. In de loop van de jaren zijn daar Varsseveld e.o. en Aan de Regge bij gekomen. Drie afdelingen met elk een eigen karakter en cultuur. Mooie afdelingen met mooie mensen.
Sinds enige tijd ben ik voorzitter van het convent van voorgangers. Ik vind het heerlijk elkaar als collega's een paar keer per jaar te zien. Ik beschouw het als een eer mij ook voor hen te mogen inzetten in het (mede) organiseren van bijscholing en ontmoeting en het vertegenwoordigen van onze belangen binnen de vereniging.
Mijn fascinatie ligt op het snijvlak van religie/levensbeschouwing en natuurwetenschappen. Juist binnen die exacte wetenschap over de natuur valt waar te nemen dat het 'Mysterie' ingebakken zit in de kosmos. Het sluit elkaar niet uit maar in. Prachtig vind ik dat!
De leden van Vrijzinnigen Nederland zijn een veelkleurig, bont gezelschap. Sommige mensen zijn al generaties lang lid van de Protestanten Bond, anderen zijn meer vanuit de 'nieuwe spiritualiteit' gekomen. En daar tussendoor bewegen wij ons, als voorgangers. Dat is soms een hele uitdaging. Alleen al in taal en rituelen moet, m.i., aandacht zijn en blijven voor die verschillende 'bloedgroepen'. Voor mij is het woord 'God' geen verboden woord. Ik heb er ook geen direct beeld bij, meer zoals in dat alternatieve gebed; 'ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.'. God, Eeuwige, Bron, Liefde, het zijn voor mij woorden. Woorden om datgene aan te duiden wat niet binnen onze woorden past, zelfs niet in ons denken, hooguit in ons hart. Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat. Begeesterde mensen, wie ze ook zijn, in wie tijd en eeuwigheid samen komen. Aan ons de uitdaging open te staan om telkens weer die vertaalslag te willen maken, om waar de een 'god' zegt, 'bron' te verstaan als dat woord beter bij jou past. Verbinding ontstaat in de relativering van jezelf en de ont-moeting met anderen. Daarnaast de opdracht iedere dag opnieuw handen en voeten te geven aan wat jou ten diepste drijft. "Volg je hart, want dat klopt!".
7 juli 2019: Ds Jan Tom Schneider
Jan Tom Schneider, geboren in Wamena, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op 22 juni 1961. Door de PKN aangesteld voor buitengewone werkzaamheden als predikant/geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, in zijn geval bij de Koninklijke luchtmacht. Na schooljaren in Den Haag aan de Rijks Universiteit Leiden afgestudeerd in de theologie met als hoofdvak godsdienstpsychologie. Daarna de kerkelijke opleiding aldaar gevolgd.
Werkzaam in het pastoraat in de sloppenwijken van Buenos Aires in 1986, waarna in dienst als jeugdpastor in de Kloosterkerk in Den Haag van 1987-1990. Zijn jeugd in het buitenland en werken over de landsgrenzen stimuleerden hem een baan te zoeken die me op veel plekken zou brengen.
Vandaar in dienst getreden bij de marine: met als plaatsingen varend pastoraat, Den Helder, vliegkamp Valkenburg en ten slotte de marinegemeenschap Curaçao. In 2001 begonnen bij de luchtmacht op verschillende plekken in Brabant, bij het vormingswerk voor militairen en inmiddels hoofd van de geestelijk verzorgers bij dit krijgsmachtdeel.
Na omzwervingen weer wonend in Den Haag met vrouw en twee kinderen. Zijn focus in werk en leven: mensen verbinden, ondanks verschillen, ondanks leeftijd, ondanks verschillende levensovertuigingen. Een nieuw boodschap laten opdoemen uit oude verhalen.
14 juli 2019: Ds. Nel Verburg
Ik ben geboren in 1961, ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn woonplaats is Den Haag en daar werk ik ook als opleidingsfunctionaris in een GGZ-instelling. Ik ben opgegroeid in een orthodox milieu. God was streng en onverbiddelijk en ik geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Uiteindelijk heb ik dit godsbeeld vaarwel gezegd. Dat voelde als een bevrijding, maar het zoeken naar een andere geloofsbeleving bleef. Enige jaren geleden ben ik met de opleiding Pastoraal Werk aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) in Bilthoven begonnen. Een opleiding die mij veel gebracht heeft, met name de ervaring van hoe veelzijdig, rijk en bevrijdend bijbelwoorden ook kunnen zijn. In juni 2009 heb ik de opleiding tot voorganger afgesloten. Inmiddels ga ik met regelmaat voor in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. In mijn overdenkingen probeer ik de oude bijbelverhalen te verbinden met het leven hier-en-nu, waarbij ik dankbaar gebruik maak van eigentijdse verhalen, literatuur en gedichten.
28 juli 2019: Ds Wies Blomjous
Wies Maillette de Buy Wenniger ("die vreselijke achternaam heeft mij door al die vooronderstellingen dat wij heel deftig of heel rijk of allebei zouden zijn, altijd achtervolgd") is inmiddels al 40 jaar Doopsgezind predikant en een zeer actief geestelijk raadsvrouw. Zij diende drie jaar de gemeente Eindhoven en werkte daarna voor het grootste deel als pastor in het AVL-Kankerziekenhuis in Amsterdam en in psychiatrische ziekenhuizen. Toen zij 54 was is zij in psychoanalyse gegaan. Het duurde bijna 10 jaar maar het heeft er ook toe geleid dat zij zelf een psychoanalytische opleiding heeft gevolgd. "Door de patienten die ik in mijn werk tegenkom, heb ik ontdekt hoe onnoemelijk veel schade het christendom heeft aangericht en nog altijd veroorzaakt. En dat geldt niet alleen voor zwaar-orthodoxe mensen, maar voor vrijwel iedereen voor wie het dictaat van het geloof of welke sterke overtuiging dan ook te zwaar wordt. Alsof er geen God van liefde en genade is".
4 augustus 2019: Ds. Aart Mak
Aart Mak (1953) is als predikant verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen. Op www.radiobloemendaal.nl is hij elke week te beluisteren, om kwart over 9 met zijn wekelijkse column (De Binnenkamer), die ook te lezen is op (www.kerkzondergrenzen.nl) www.kerkzondergrenzen.nl. En om half 12 en om 7 uur 's avonds met een radiokerkdienst. En om kwart voor 1 met een kwartier durende impressie van een psalm.
Bij Kerk Zonder Grenzen vandaan komen ook www.tuimeltekst.nl, www.momentaal.com en een podcast met de van de NCRV overgenomen titel Woord op Zondag.
Aart Mak gaat vaak voor, heeft veel, vooral pastorale contacten met mensen her en der, is redactielid van het blad Open Deur en beschouwt zichzelf als een zwerf-dominee die zich niets van grenzen aantrekt en het liefst dat doet wat hij kan in een volkomen seculiere omgeving. Hij schreef inmiddels twee boeken over alles wat bij een uitvaart komt kijken en wat nodig is om dit laatste ritueel zinnig en hoogstaand te voltrekken: Met stomheid geslagen en UitvaartWijzer. Anders boeken, o.a. met Anne van der Meiden samen (Bewaren wat je beweegt) en met Astrid Hart (Zielenroerselen en speldenprikken), zijn misschien nog net te verkrijgen.
11 augustus 2019: Ds R.M. Nepveu
R.M. Nepveu. Studie theologie in Leiden. Enige jaren studentassistent aldaar. Voorganger Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Naarden-Bussum en Zeist. Wetenschappelijk medewerker Universiteitsmuseum te Utrecht. Docent en rector opleidingsinstituut van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Bilthoven. Voorzitter van de Werkgroep voor Moderne Theologie en het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Auteur, respectievelijk co-auteur, van enige boeken. Schrijver van vele artikelen. Thans freelance actief in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
25 augustus 2019: Ds Carolien Sieverink
Carolien studeerde theologie aan Universiteit Utrecht en aan de VU in Amsterdam. Zij volgde het Remonstrants Seminarium in Leiden en werd in 2013 proponent. Als gastvoorganger gaat Carolien voor in gemeentes door heel Nederland van de NPB, de Doopsgezinden en Remonstranten. Carolien is getrouwd met David, woont in Den Haag en is werkzaam als studieadviseur bij de Universiteit Leiden.
1 september 2019: Ds Tom Mikkers - Intrededienst met Ds Marthe de Vries
Aanvankelijk studeerde Tom Mikkers (1969) rechten in Leiden. Na anderhalf jaar stapte hij over naar de faculteit godgeleerdheid waar hij zowel het doctoraal examen levensbeschouwing als godgeleerdheid behaalde. Ook legde hij het kerkelijk examen bij de Remonstranten af. Tijdens de studie theologie startte hij samen met een medestudent een bureau voor niet-kerkelijke trouw- plechtigheden en was hiermee één van de eerste aanbieders hiervan in Nederland. Tom Mikkers werkte als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. Tussen 2008 en 2016 was hij algemeen secretaris van de Remonstranten. In 2011 ontving hij de Spaanprijs (een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie) vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2016 maakte hij de overstap naar de EO, waar hij betrokken is bij verschillende tv en radioprogramma's die voortvloeien uit de taak van de EO om de protestantse kerken bij de publieke omroep te representeren.