Nieuws van het Cybercafé
September 2018

Veel instanties
gaan er van uit dat iemand altijd in de gelegenheid is te e-mailen en internet te raadplegen. De NPB biedt in het cybercafé een gevarieerd programma waarin je leert omgaan met àlle mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt.

Het Café

Elke vrijdagochtend is het café open van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt Uw eigen iPad, laptop, of iPhone en digitale fototoestel meenemen; er is een draadloze internetverbinding.


Life of Christ

Deze afbeelding is uit The Life of Christ by Chinese Artists. Het is wel duidelijk welk evenement in het leven van Christus hier is uitgebeeld. Er is veel te ontdekken aan deze afbeeldingen, zo anders en ook weer hetzelfde als waar wij aan gewend zijn. Deze prenten zijn voor het eerst getoond in een vooroorlogse tentoonstelling in de Rooms Katholieke Universiteit van Fu-Jen in Peking.
Programma
31 augustus Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken met ons grote project Persoonlijke Verhalen op de Golfslag van de Tijd?
Een overzicht van de nieuw binnen gekomen bijdragen, inventariseren wat er op termijn gedaan moet worden.
7 september De Dahlia's in de Hortus. Ze zijn in topvorm. Bij uitstek geschikt om te fotograferen. In juli hebben we nog geoefend in de kerktuin! Informatie bij Rietje Knaap maria.knaap@me.com
14 september De Dahlia is door zijn ronde vorm bij uitstek geschikt voor het maken van een wenskaart. Dat gaan we vandaag doen.
21 september The Life of Christ by Chinese Artists. Het is fascinerend te zien hoe Chinese kunstenaars de bekende gebeurtenissen in het leven van Christus weergeven. We zoeken zelf een Westerse weergave en vergelijken die met de Chinese.
28 september Jan Jacob Leeflang zal voor ons een Cyberstory houden over:
De reis van Odysseus.
Na een korte inleiding over Troje, Homerus en de route die Odysseus gevolgd kan hebben worden stukken uit de Odyssee in de vertaling van Bertus Aafjes voorgelezen welke aaneengevoegd worden door middel van korte toelichtingen.

Komt u eens langs! De koffie staat klaar, er is altijd een levendige conversatie.
De cybercafécommissie

Voor Cybernieuws van de vorige maand Klik hier