Contact

Predikant
Ds Tom Mikkers Predikant predikant@vrijzinnigen-wassenaar.nl
Bestuur
Karin de Boer-Vogelaar Voorzitter 070-511.6260
karin_vogelaar@hotmail.com
Albertine Schneider-Voskamp Vice-Voorzitter 070-511.1826
albertineschneider@gmail.com
Brigitta van der Ven Secretaris 06-50453457
secretaris@vrijzinnigen-wassenaar.nl
Frans Driedonks Penningmeester 070-511.3768
f.driedonks@hetnet.nl
Johan Bouwer Kerkmeester 070-511.5526
jpbouwer@xs4all.nl
Paul Thorissen Lid 070-386.2551
p.thorissen@hetnet.nl
Willy de Vos-van Liere Lid 070-517.8159
devos.willy@gmail.com
Jeugdwerk
Wijkhoofden
Rietje Knaap Voorzitter 071-514.6864   maria.knaap@me.com
Opgang
Ireen Hogewind Redactievoorzitter 070-511.1282 
fwhogewind@hetnet.nl
Bijbelse Kerktuin
Hanneke Kastelein Coordinatie van de kerktuin 070-511.3692 
hg.kastelein@planet.nl
Website www.npbwassenaar.nl
Bert Peletier Webmaster 06-22231631 
bertpeletier@me.com
Adres: Lange Kerkdam 46,  2242BW   Wassenaar; tel: 070-511.5771.
Bankrekening: IBAN: NL21ABNA.048.46.59.227 t.n.v. VVG NPB Wassenaar
RSIN-nummer: 0028 15 412.
U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden: Formulier
Voor de Overeenkomst Periodieke gift Klik hier