Bijzondere Diensten

Iedere zondag om 10.30 uur is er een dienst of bezinningssamenkomst in het gebouw aan de Lange Kerkdam 46. Een groot aantal diensten wordt geleid door de eigen predikant, de overige diensten door gastpredikanten. Op de pagina Gastpredikanten vind u meer informatie over de gastpredikanten.
Bewoners van De Burcht kunnen de dienst volgen in de bibliotheek van Burcht I.

Zondag 1 september 2019 - Openingszondag en intrededienst van ds. Tom Mikkers en verwelkoming nieuwe leden en begunstigers
Tijdens deze dienst draagt onze voormalige voorganger ds. Marthe de Vries het stokje officieel over aan haar opvolger. Wij heten tevens de nieuw ingekomen leden en begunstigers van het afgelopen jaar hartelijk welkom.
Organist is Freek Koster.

Zondag 6 oktober 2019 - Familiedienst Reis mee!;
het thema van de Kinderboekenweek.

Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom. En voor de kinderen is er extra aandacht in en om de dienst.
Voorganger is ds. Tom Mikkers, organist Hero de Boer.

Zondag 24 november 2019 - Herdenkingdienst.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij in onze geloofsgemeenschap de leden en vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijzondere dienst is er voor ieder, die daartoe de behoefte voelt, de gelegenheid om een kaars te branden voor een dierbare overledene.
De dienst zal worden geleid door ds. Tom Mikkers. Organist is Freek Koster.

Diensten in Kersttijd

Zondag 1 december 2019 - Eerste Advent.
Oud en wijs word je niet zomaar. Dat begint altijd ergens. Maar waar? En hoe? Is het allemaal Amazing Grace wat de eeuwigheid zingt, of moeten we opletten en waakzaam zijn? Het begin van een antwoord op deze vragen, dàt is de inzet van deze dienst.
Voorganger is ds. Tom Mikkers, organist is Jaap Schothorst

Zondag 15 december 2019 - Derde advent: Kerstkoffie.
Met pop-up kerstspel voor en door alle aanwezige kinderen, een kerstverhaal en natuurlijk de bekende kerstliederen. Wat is een pop-up kerstspel? Dat is een kerstspel waaraan je altijd mee kunt doen, in de rol die jij wilt. Er hoeft niet geoefend te worden. De kinderen kunnen verkleed komen: als herder, engel of koning of een andere personage uit het kerstverhaal. In de kerk zijn ook kleren om te verkleden. Speel mee en sing along èn laat je alvast een beetje betoveren door kerst.
Voorganger is ds. Tom Mikkers, organist is Elly Rote.

Dinsdag 24 december 2019 - Kerstavond: Oud...
Aanvang: 21.30 uur.
In het donker naar de kerk, waar de kaarsen ontstoken zijn en het oude, bekende verhaal klinkt. Oud en vertrouwd alsof niets verandert en alles altijd hetzelfde blijft. Maar dat heerlijke gevoel kan zomaar worden verstoord, want er is zojuist een kind geboren in een stal. Niet gepland, maar wel gewenst. De herders zijn door het dolle, de engelen vliegen af en aan en wijzen zijn onderweg uit het oosten. Hou oud u ook bent, deze heilige chaos is een unieke ervaring die u mee wilt maken.
Voorganger is ds. Tom Mikkers, organist is Freek Koster

Woensdag 25 december 2019 - Kerstmorgen: ... èn Wijs.
Oud en wijs, het is misschien wel hét vergeten ideaal van onze tijd waarin technologische ontwikkelingen niet meer te remmen zijn, informatie ons doet duizelen, kennis oneindig lijkt en de jeugd de toekomst heeft. Maar wijsheid is ondertussen ook nodig. Wijsheid is de specialiteit van de kerk. In deze dienst een kerstverhaal dat oud en jong wat wijzer maakt. De mobiele telefoon kan uit. We zetten het kerstgevoel nog één keer aan.
Voorganger is ds. Tom Mikkers, organist is Hero de Boer

Dinsdag 31 december 2019 - Oudejaarsdienst om 19.00 uur in de Sint Willibrorduskerk
Met een gezamenlijke dienst van alle kerken in Wassenaar wordt het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. Na afloop is er gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen onder het genot van een glas Glühwein en een oliebol.

Diensten in de paastijd: Zinnen zoeken

Het jaarthema zinnen zoeken is een mooie reden om tijdens de diensten in de paastijd aan de slag te gaan met gewone woorden die we vaak tussen neus en lippen door zeggen. Maar waar toch een hele wereld achter zit. Alleen met Goede Vrijdag laten we de taal de taal. Dan zijn we stil. Dan luisteren en kijken we om ons heen. Deze week kun je zien als een Netflixserie. Alle afleveringen staan op zichzelf. Je kunt ervoor kiezen om alleen bij het begin te zijn, of alleen het einde te aanschouwen. Onze tip: onderga alle diensten en laten we samen in de paasweek zoeken naar woorden om het leven te doorgronden.

Zondag 5 april 2020: Palmzondag - geniet ervan.
De Paasweek is een religieuze achtbaan waarin in hoog tempo alle facetten van het leven voorbijkomen: van grote vreugde tot diep verdriet. De week begint traditiegetrouw met het gejuich van Palmpasen: de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tijdens deze dienst maken de kinderen Palmpasen-stokken, die zij aan het einde van de dienst in een feestelijke optocht binnendragen.
Voorganger is ds. Tom Mikkers

Donderdag 9 april 2020 - Witte Donderdag: de kracht van samen.
Aanvang 19.30 uur.
Het gejuich van Palmpasen is verstomd. Jezus breekt voor de laatste keer met zijn vrienden het brood. De wijn gaat rond. Het verraad hangt in de lucht. In een kleine, intieme dienst staan we stil bij dit avondmaal. Het samen volhouden tot het bittere eind is soms ingewikkeld. De kracht van samen: met brood en wijn vertellen we dit verhaal.
Voorganger is ds. Tom Mikkers

Vrijdag 10 april 2020 - Goede Vrijdag - de zin van zoeken
Aanvang 19.30 uur.
Soms gebeuren er in een mensenleven dingen, die we niet met woorden kunnen vatten. Het jaarthema, zinnen zoeken, is in deze dienst even niet aan de orde. Het gaat nu om de zin van zoeken. Lijden en sterven van Jezus staan centraal. En hoe we ons eigen kruis dragen. Met muziek, stilte en beeld mijmeren we over Golgotha en alles wat daar gebeurde.
Voorganger is ds. Tom Mikkers

Zondag 12 april 2020 - Pasen - het laatste woord is aan het leven
De kerk is versierd. Het ontbijt staat klaar. En tijdens de dienst kunnen de kinderen paaseieren zoeken. Het leven van Jezus gaat verder. Zo eindigt het verhaal. Zo begint de eerste dag. Maar alles is nu anders dan we ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. En omdat we dit jaar zinnen zoeken is met Pasen het laatste woord aan het leven.
Voorganger is ds. Tom Mikkers

Zondag 3 mei 2020 - Hagenpreek.
In de tuin van De Burcht, Jonkerlaan 90, aanvang 10.30 uur.
Het is een goede gewoonte om ieder jaar in de zomermaanden een buitendienst te houden in de tuin van De Burcht, een zogenaamde Hagenpreek. Het is altijd bijzonder om te midden van dat prachtige groen (en hopelijk met een stralende zon) een goed bezochte, ongedwongen dienst te hebben onder leiding van ds. Tom Mikkers.

Diensten in samenwerking met de Raad van Kerken Wassenaar

Zondag 3 november 2019 - Gedachtenisconcert
Om 19.00 uur in de Dorpskerk.
In navolging van de katholieke traditie van Allerheiligen en Allerzielen herdenken velen in de eerste dagen van november hun dierbare overledenen. Een traditie die zich tot ver buiten de kerken uitstrekt. Rond deze dagen organiseert de Raad van Kerken Wassenaar een gedachtenisconcert met medewerking van het Wassenaars Kamerkoor.

Dinsdag 31 december 2019 - Oudejaarsdienst
Om 19.00 uur in de Sint Willibrorduskerk.
Op Oudejaarsdag organiseert de Raad van Kerken Wassenaar traditiegetrouw een gemeenschappelijke Oudejaarsdienst. Het is bijzonder om met vele dorpsgenoten van verschillende religieuze achtergrond het jaar af te sluiten.

Maandag 4 mei 2020 - 4 mei-Vesper
Om 18.45 uur in De Goede Herder.
Oecumenisch avondgebed bij de Dodenherdenking, voorafgaand aan de kranslegging bij het monument aan de Schouwweg.