Bijzondere dienstenZondag 2 september 2018 - Openingszondag en verwelkoming nieuwe leden en begunstigers
Een goed begin is het halve werk: onder dit motto starten wij ons jaarprogramma altijd met een feestelijke openingsdienst. Tijdens deze dienst, die geleid wordt door ds. Marthe de Vries, stellen wij de wij de nieuw ingekomen leden en begunstigers van het afgelopen jaar voor en heten ze van harte welkom. De organist is Freek Koster.

Zondag 30 september 2018 - Themadienst 'Vriendschap'
Deze dienst voor jong en oud gaat over het thema van de kinderboekenweek vriendschap. Wat maakt een vriend een goede vriend, welke bijzondere vriendenparen kennen wij? Iedereen is uitgenodigd om zijn of haar vriend mee te nemen. Ds. Marthe de Vries zal samen met de grote en kleine mensen al die aspecten van vriendschap aan bod laten komen.

Zondag 11 november 2018 - Dienst rond het thema: 'Vrijheid en Verdraagzaamheid'
In november 1618 begon de Synode van Dordrecht: 400 jaar geleden was Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Naast een unieke kerkvergadering was dit ook een politiek en cultureel evenement dat tot op de dag van vandaag van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden. Het is de synode waarop een begin werd gemaakt met de Statenvertaling, maar waar ook de remonstranten uit de Hervormde Kerk werden gezet.
In deze dienst willen we daarbij stilstaan rond het thema van vrijheid en verdraagzaamheid, onder de woorden die jarenlang als remonstrants motto gediend hebben:

'Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.'

Het NPB-koor onder leiding van Marie-Anne Kalff werkt aan deze dienst mee en Jaap Schothorst is organist. Ds. Marthe de Vries is de voorganger.

Zondag 25 november 2018 - Herdenkingsdienst
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij in onze geloofsgemeenschap de leden en vrienden die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijzondere dienst is er voor ieder, die daartoe de behoefte voelt, de gelegenheid om een kaars te branden voor een dierbare overledene. De dienst zal worden geleid door ds. Marthe de Vries. Organist is Hero de Boer.

Diensten in Kersttijd
Zondag 2 december 2018 - Eerste Advent.
Gedurende de maand december sieren de iconen van Eltjo Limborgh ons kerkgebouw. In deze dienst willen wij aandacht schenken aan de spiritualiteit van de iconen, die in de oosters- orthodoxe en grieks-orthodoxe traditie een grote rol speelt. De icoon als plaats waar hemel en aarde elkaar treffen, waar wij een glimp kunnen opvangen van wat ons leven hier en nu overstijgt. Hoe kan dat mooier dan in de dienst van de eerste advent, waarin voor ons een eerste luikje op het licht van kerst wordt geopend? Voorganger is ds. Marthe de Vries, organist is Elly Rote.

Zondag 16 december 2018 - Kerstkoffie
De feestelijke start van de kerstperiode met een kerstspel voor en door alle aanwezige kinderen, een kerstverhaal en natuurlijk veel bekende kerstliederen.

Maandag 24 december 2018 - Kerstavond om 21.30 u
Verlichting, wat brengt licht in ons leven, en wat maakt dat ons leven lichter, minder zwaar voelt? Aan de hand van een mooi kerstverhaal, een kerstgedicht van Inge Lievaart en de oude tekst van Johannes gaan wij daarnaar op zoek.
Dienst o.l.v. ds. Marthe de Vries, met muzikale medewerking van Freek Koster, orgel; Jurrien Peterse, hobo; Anne Fockema Andreae, zang. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar Glühwein of chocolademelk te drinken.

De dienst wordt om 15.30 u in De Burcht gehouden en dan zal het Burchtkoor onder leiding van Hetty Barendregt meewerken.

Dinsdag 25 december - Kerstmorgen
Een vrolijke kerstdienst met kerstliederen begeleid door het NPB-koor o.l.v. Marie-Anne Kalff en een mooi kerstverhaal voor groot en klein. Tijdens de dienst is er een kinderprogramma in de achterzaal. Ds. Marthe de Vries gaat voor en Elly Rote bespeelt het orgel.

Maandag 31 december 2018 - Oudejaarsdienst om 19.00 uur in de Dorpskerk
Met een gezamenlijke dienst van alle kerken in Wassenaar wordt het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. Na afloop is er gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen onder het genot van een glas Glühwein en een oliebol.

Zondag 13 januari 2019 - Afscheidsdienst Ds Marthe de Vries
Aanvang: 14.30 uur
Op zondag 13 januari neemt ds. Marthe de Vries afscheid van onze gemeente na een periode van 11,5 jaar. In deze bijzondere dienst gaat zij zelf voor, Freek Koster is de organist met medewerking van Karin Vogelaar, zang. Het zal een feestelijke dienst worden, waarin we met elkaar deze jaren herdenken en waarin we vooruit kijken naar het bijzondere jaar dat voor ons ligt. Aansluitend is er gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, persoonlijk afscheid te nemen.
Tijdens deze dienst zal ook de nieuwe expositie worden geopend, 'Op de golfslag van de tijd'. Een aantal deelnemers aan dit bijzondere lustrumproject van het Cybercafé zal hun bijdrage tentoonstellen: beelden en persoonlijke verhalen over grote en kleine gebeurtenissen die de afgelopen 100 jaar een rol speelden.

Zondag 17 maart 2019 - Lustrumdienst 'Vergezichten'
Eén van de hoogtepunten van ons lustrumjaar wordt deze bijzondere dienst, waarin we herinneren, vieren en vooruit kijken. Dit alles rond het lustrum-thema 'Vergezichten'.

Paasdiensten
Zondag 14 april 2019: Palmpasen: dienst en aansluitend orgelworkshop
De paasweek begint traditiegetrouw met de Palmpasendienst. Tijdens deze dienst maken de kinderen palmpasenstokken, die zij aan het einde van de dienst in een feestelijke optocht binnendragen. Na afloop van de dienst geeft onze organist Hero de Boer een workshop voor jong en oud, 'Hoe werkt een orgel?'

Donderdag 18 april 2019 - Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur.
In een kleine, intieme dienst vieren we met elkaar het avondmaal. We gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. We vieren de gemeenschap en we bidden dat het donker van Goede Vrijdag zal worden gevolgd door het licht van Pasen. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries.

Vrijdag 19 april 2019 - Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur.
Soms gebeuren er in een mensenleven dingen, die we niet met woorden kunnen vatten, die alleen in muziek, poëzie en kunst benaderd kunnen worden. Het lijden dat mensen kan treffen, dat mensen te dragen krijgen is soms niet te verwoorden. Op de avond dat Jezus het diepste leed droeg komen wij bij elkaar met poëzie en muziek.

Zondag 21 april 2019 - Pasen
In een feestelijk versierde kerk, met een paasontbijt op tafel, vieren wij samen Pasen. Dit jaar, op deze bijzondere datum, staat de paaslach centraal. De dienst wordt geleid door ds. Marthe de Vries en het NPB-koor o.l.v. Marie-Anne Kalff zal zijn medewerking verlenen. De kinderen kunnen tijdens de dienst paaseieren zoeken!

Zondag 19 mei 2019 - Hagepreek
In de tuin van de Burcht, Jonkerlaan 90, aanvang 10.30 uur.
Het is een goede gewoonte om ieder jaar in de zomermaanden een buitendienst te houden in de tuin van De Burcht, een zogenaamde Hagenpreek. Het is altijd bijzonder om te midden van dat prachtige groen (en hopelijk met een stralende zon) een goed bezochte, ongedwongen dienst te hebben onder leiding van ds. Marthe de Vries.

Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren & Regiodag
Het Feest van de Geest sluit de periode van 100 dagen feest af. Het wordt een dienst vol muziek en inspiratie, geleid door ds. Marthe de Vries. Wij vieren deze dienst samen met leden van andere afdelingen van de Vrijzinnigen Nederland, regio Zuid-West. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch en een middagprogramma.