Bezinningssamenkomsten (BSK) in 2018-2019

Bezinningssamenkomsten zijn laagdrempelige bijeenkomsten op de zondagmorgen, niet gelijkend op een reguliere zondagochtenddienst. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Het uitwisselen van ervaringen en luisteren naar elkaar staan centraal. Live muziek vormt een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten.

De Bezinningssamenkomsten beginnen om 10.30 uur.

23 september 2018: Prof.Dr. Peter Nissen en Dr. Ria van den Brandt - 'Veel mooie woorden' van Elly Hillesum
4 november 2018: Hester van Hasselt en Bianca Sistermans - Hier besta ik
27 januari 2019: Joost Baars en Samuel Vriezen - Dialoog met een onbepaalde Ander
26 mei 2019: Spreker en titel volgt.

Etty Hillesum (1914-1943) en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar in het najaar van 1942 citaten op in een daarvoor bestemd vriendenboekje met de titel Levenskunst. Op 15 januari 1943, haar 29ste en laatste verjaardag, kreeg Etty Hillesum het boekje van haar vriendin cadeau met de wens 'Veel mooie woorden geef ik zonder woorden'. Later dat jaar kwam Etty Hillesum om in Auschwitz. Het citatenboekje is opgedoken tussen haar nagelaten boeken in het Joods Historisch Museum. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op de bronnen van haar spiritualiteit. Zij zijn nu voor het eerst uitgegeven in een boek, samengesteld door Ria van den Brandt en Peter Nissen. Tien deskundigen geven daarin toelichting op de achtergronden en inspiratiebronnen van de citaten.

Ria van den Brandt en Peter Nissen zullen tijdens de bezinningssamenkomst het vriendenboekje van Etty Hillesum en Henny Tideman aan u voorstellen en aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat de citaten ons leren over de bronnen en de eigen accenten van de spiritualiteit van Etty Hillesum.

Filosoof dr. Ria van den Brandt (1960) is als onderzoeker op het gebied van spiritualiteitsstudies verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij als onderzoeker verbonden aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Theoloog prof. dr. Peter Nissen (1957) is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.

'Dat wat voor het slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar van beschaving.'
Deze woorden sprak de voormalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, over het initiatief van de Eenzame Uitvaart, waarvan hij beschermheer was.

Sinds 2002 wordt in Amsterdam en daarbuiten aan die overledenen, waar anders niemand hun uitvaart zou bezoeken, een bijzonder saluut gebracht. Dichters schrijven voor iedere eenzame uitvaart een gedicht en lezen dat bij de uitvaart voor. Zorgvuldig gekozen woorden om het bestaan te bekrachtigen van iemand die anders ongezien zou verdwijnen.

Fotograaf Bianca Sistermans en schrijver Hester van Hasselt werden getroffen door dit bijzondere werk, de inzet van de dichters en hebben er een boek over gemaakt:
Hier besta ik

Hester interviewde de dichters en Bianca maakte prachtige foto's van hen en van hun belangeloze, maar o zo belangrijke werk. Tijdens deze bezinningssamenkomst in het begin van november, - het moment waarop veel kerken hun overledenen gedenken -, zullen zij vertellen over dit bijzondere project en hun betrokkenheid daarbij.

Wendy Rijken zal met haar harpspel de voordracht over 'De Eenzame Uitvaart' omlijsten.

De foto van Bianca Sistermans (links) werd gemaakt door Marcel Bakker en die van Hester van Hasselt (rechts) door Bianca Sistermans.

Joost Baars (1975) won met zijn debuutbundel 'Binnenplaats' de VSB Poëzieprijs. De jury sprak van een 'hallucinante, mystieke bundel'. En iets verder in haar rapport: "Zijn poëzie laat zien hoe religie de hele cultuur doordrenkt, maar hij doorbreekt met zijn werk al die polarisaties die een geseculariseerde samenleving kenmerken, waarin alles wat religieus was of is, besmet is geraakt." Het hart van 'Binnenplaats' wordt gevormd door een dialoog met een 'Jij', in wie in eerste instantie de binnenplaats bij Baars' balkon kan worden gezien, maar die al gauw andere, meer mystieke gedaantes aanneemt.

Samuel Vriezen (1973) is componist, pianist en dichter. Hij bracht in 2013 een CD uit met een opname van Tom Johnsons stuk 'The Chord Catalogue', een stuk waarin alle mogelijke akkoorden op de piano voorbijkomen. Op dezelfde CD staat ook een opname van Vriezens compositie 'Within Fourths/Within Fifths', een reactie op Johnson, maar ook op zichzelf de verbeelding van een dialoog met een onbepaalde Ander.

Joost Baars zal, aan de hand van zijn gedichten en aan de hand van fragmenten uit het uitermate breekbare en sfeervolle 'Within Fourths/Within Fifths' (live gespeeld door Samuel Vriezen), iets zeggen over wat het betekent om met iemand te praten, bepaald of onbepaald, en waarom we het mystieke element van het gesprek zo node missen in alle manieren waarop we vandaag de dag met elkaar praten.