Bezinningssamenkomsten (BSK) in 2018-2019

Bezinningssamenkomsten zijn laagdrempelige bijeenkomsten op de zondagmorgen, niet gelijkend op een reguliere zondagochtenddienst. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. Het uitwisselen van ervaringen en luisteren naar elkaar staan centraal. Live muziek vormt een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten.

De Bezinningssamenkomsten beginnen om 10.30 uur.

23 september 2018: Prof.Dr. Peter Nissen en Dr. Ria van den Brandt - 'Veel mooie woorden' van Elly Hillesum
4 november 2018: Hester van Hasselt en Bianca Sistermans - Hier besta ik
27 januari 2019: Joost Baars en Samuel Vriezen - Poëzie, Muziek en Gebed
26 mei 2019: Spreker en titel volgt.

Etty Hillesum (1914-1943) en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar in het najaar van 1942 citaten op in een daarvoor bestemd vriendenboekje met de titel Levenskunst. Op 15 januari 1943, haar 29ste en laatste verjaardag, kreeg Etty Hillesum het boekje van haar vriendin cadeau met de wens 'Veel mooie woorden geef ik zonder woorden'. Later dat jaar kwam Etty Hillesum om in Auschwitz. Het citatenboekje is opgedoken tussen haar nagelaten boeken in het Joods Historisch Museum. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op de bronnen van haar spiritualiteit. Zij zijn nu voor het eerst uitgegeven in een boek, samengesteld door Ria van den Brandt en Peter Nissen. Tien deskundigen geven daarin toelichting op de achtergronden en inspiratiebronnen van de citaten.

Ria van den Brandt en Peter Nissen zullen tijdens de bezinningssamenkomst het vriendenboekje van Etty Hillesum en Henny Tideman aan u voorstellen en aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat de citaten ons leren over de bronnen en de eigen accenten van de spiritualiteit van Etty Hillesum.

Filosoof dr. Ria van den Brandt (1960) is als onderzoeker op het gebied van spiritualiteitsstudies verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij als onderzoeker verbonden aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Theoloog prof. dr. Peter Nissen (1957) is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek.

'Dat wat voor het slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar van beschaving.'
Deze woorden sprak de voormalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, over het initiatief van de Eenzame Uitvaart, waarvan hij beschermheer was.

Sinds 2002 wordt in Amsterdam en daarbuiten aan die overledenen, waar anders niemand hun uitvaart zou bezoeken, een bijzonder saluut gebracht. Dichters schrijven voor iedere eenzame uitvaart een gedicht en lezen dat bij de uitvaart voor. Zorgvuldig gekozen woorden om het bestaan te bekrachtigen van iemand die anders ongezien zou verdwijnen.

Fotograaf Bianca Sistermans en schrijver Hester van Hasselt werden getroffen door dit bijzondere werk, de inzet van de dichters en hebben er een boek over gemaakt:
Hier besta ik

Hester interviewde de dichters en Bianca maakte prachtige foto's van hen en van hun belangeloze, maar o zo belangrijke werk. Tijdens deze bezinningssamenkomst in het begin van november, - het moment waarop veel kerken hun overledenen gedenken -, zullen zij vertellen over dit bijzondere project en hun betrokkenheid daarbij.

Wendy Rijken zal met haar harpspel de voordracht over 'De Eenzame Uitvaart' omlijsten.

De foto van Bianca Sistermans (links) werd gemaakt door Marcel Bakker en die van Hester van Hasselt (rechts) door Bianca Sistermans.

Een jaar geleden ontving Joost Baars de VSB Poëzieprijs voor zijn dichtbundel "Binnenplaats" uit 2017, verschenen bij Uitgeverij Van Oorschot.

Op zondag 27 januari verzorgt Joost Baars een lezing over poëzie en gebed, over de wijze waarop die alles met elkaar te maken hebben en hoe het gebed een vruchtbare vorm kan zijn om het onmogelijke te bewerkstelligen: ruimte maken voor die Ander.

Poëzie is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie schreef Willem Kloos. Maar omdat poëzie van taal is gemaakt en taal niet op zichzelf bestaat maar altijd tussen een spreker en luisteraar, gaat een gedicht nooit alleen over wie er spreekt maar speelt altijd de vraag: tegen wie wordt er gesproken?
Poëzie heeft wat dat betreft wel iets te maken met religie: beiden gaan over een onzichtbare, onzegbare en oncontroleerbare Ander, die niettemin zijn stempel drukt op wat er plaatsvindt.
In zijn dichtbundel "Binnenplaats" gaat Joost Baars die vraag aan, op een even directe als mystieke manier: 'tegen wie zeg ik dit?' Hij doet dit tegen de achtergrond van een samenleving waarin de dood - lees: kwetsbaarheid van mensen - maar geen plaats mag hebben.

Een prominente plek in de lezing is ingeruimd voor het muziekstuk 'Within Fourths, Within Fifths', van de Nederlandse componist, pianist, dichter, Samuel Vriezen. Dit verstilde pianostuk is, zo zal blijken, letterlijk een gebed. Samuel Vriezen is te gast om enkele delen uit het stuk live ten gehore te brengen.

U bent van harte welkom bij Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46, 2242 BW Wassenaar. De bijeenkomst duurt van 10.30 - 11.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid dichtbundels te kopen.
Vanaf 11.50 uur is er gelegenheid onder leiding van ds Marthe de Vries vragen te stellen.